Petr – Průvodce dětí

Nabízím průvodcovské služby

Jsem průvodce dětí, mým cílem je ukazovat svět a nabízím dětem možnosti k všestrannému rozvoji.

Pořádám výlety, expedice, kurzy, kroužky, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám.

Přátele mi říkají AG („Ejdží“), je mi 32 let, již 17 let působím jako skautský vedoucí ve své rodné vesnici. Pravidelně se podílím na pořádání skautských letních táborů pro děti, organizoval jsem desítky jednodenních i vícedenních výletů. Skautský oddíl ze mě udělal respektujícího průvodce, který touží dělat věci správně a předávat své zkušenosti. Jako každý vedoucí jsem absolvoval zdravotnický kurz, který mě naučil základům první pomoci a připravil mě dostatečně i na případně krizové situace.

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Summerhill, Svoboda učení, Respektovat a být respektován

„Průvodci jsou pro děti partneři, ne diktátoři“

Děti vedu k samostatnosti, přistupuji k nim individuálně a s respektem. Zajišťuji bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Podporuji jejich kreativitu a zručnost a dáváme jim prostor pro volnou hru. Akceptuji volbu a přirozené následky. Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravuji řízený program formou nabídky. Dávám možnost říct „ne“. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Svoboda

Jsem přesvědčen, že každý si o svém životě dokáže rozhodovat nejlépe sám. Děti se rády učí už od přírody, není je potřeba nutit a brát jim jejich zodpovědnost za svůj život.

Možnost volby

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Účel nesvětí prostředky 

Považuji za správné nikoho k ničemu násilím nenutit, dokud si dotyčný hledí svého a nijak útokem neubližuje druhým; a ani když si zásah vůči němu většina demokraticky odhlasuje, neudělá to ze zlé věci dobrou.

Nejsem bez názoru

Zastávám svobodu, respekt, zodpovědnost

Jako anarchista odmítám násilně vynucenou poslušnost, naopak respektuji společně domluvená pravidla.

Práce průvodce na plný úvazek mi umožňuje

tvořit kvalitní program

  • být dětem užitečný 8 hodin denně
  • předávat znalosti s respektem
  • vzdělávat se
  • mít dostatek energie
  • ukazovat smysluplné věci

to obnáší finanční ocenění

1004823025/3030
osobní účet

bc1q77lld8gst65ukagyt0ezpxxjh52j7phsshzrul

Bitcoin

Vaše finanční dary svým způsobem vracím dětem

Děkuji za podporu!

Respekt, svoboda, zodpovědnost

Mladí dobrodruzi se učí žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla. Učí se říct svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních. Osvojují si správné řešení konfliktů a efektivní komunikaci.

Vytvářejí si pozitivní vztah sami k sobě, a neustále na sobě pracují. Poznávají hodnotu přátelství a sdílení, prožívají společně rituály.

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizujeme převážně v přírodě, protože pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Mladí dobrodruzi poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Vytváříme si vztah k přírodě a zkoumáme možnosti její ochrany. Klademe si nejrůznější otázky. Potřebujeme k životu přírodu? Má to, co nakupuji, nějaký negativní vliv na přírodu? Mít rád přírodu znamená třeba zacházet šetrně se svými věcmi, třídit odpad, využívat obnovitelné zdroje energie a mnoho dalšího.

NABÍZÍME

VÝLETY

EXPEDICE

KURZY

KROUŽKY

SYMBOLIZUJE NÁS

DOBRODRUŽSTVÍ

PŘÍRODA

KAMARÁDI

CHARAKTER

NAŠE HODNOTY

SVOBODA

RESPEKT

ZODPOVĚDNOST

SPOLUPRÁCE

PRINCIPY

ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY

OBOUSTRANNÁ DOHODA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

DOBROVOLNOST A VOLBA

Copyright © dobrodruzi.club I paralelní společenství I Licence na text Creative Commons CC BY-SA 4.0