Provázíme mladé dobrodruhy na cestách za poznáním


Nabízíme dětem zážitky a příležitost k osobnímu rozvoji

Naše dobrodružná parta cestuje po celé České republice. Cíle jednodenních i vícedenních výletů plánujeme podle zájmu dětí a tak, aby nebyly příliš finančně náročné.

V klubu Mladí dobrodruzi se děti učí žít v kolektivu a konstruktivně řešit sociální situace. Uplatňujeme respektující přístup a efektivní nenásilnou komunikaci.

Kdy

Na výlet či na expedici (průzkumnou výpravu do neprobádaných končin světa) vyrážíme o víkendech nebo v expedičních termínech podle domluvy.

Sraz

Scházíme se na hlavním vlakovém nádraží nebo v Novém Lískovci - zastávka Koniklecová, odkud vyrážíme na výlety po celé České republice.

Podrobnosti

Podrobné informace o výletech naleznete v Kalendáři akcí nebo v sekci Pozvánky. Účastníci si mohou zvolit i jiné místo pro sraz, záleží na přihlášených účastnících. 

Mladé dobrodruhy učíme základním
cestovatelským dovednostem

Při cestování, získáváme praktické dovednosti: jak číst v jízdních řádech a hledat spoje nebo jak se orientovat podle mapy, ať už jsme ve městě či v lese. Učíme se i tábornickým dovednostem, jak se ochránit před deštěm a proti prochladnutí, jak postavit stan, jak rozdělat oheň a uvařit si jídlo.

Jak to funguje?

Na výlet se mohou přihlásit i nováčci, přihlášku do klubu Mladých Dobrodruhů vyplňte před výletem, abychom mohli zajistit bezproblémový průběh akce.

1

Dejte o sobě vědět

Četnost výletů se odvíjí podle počtu přihlášených dětí přes náš dotazník, pomáhá nám tvořit předběžné plány. 
2

Sledujte kalendář akcí a pozvánky

Vždy, když bude možnost vyrazit za dobrodružstvím, najdete výlet v kalendáři akcí.

3

Přihlaste účast dítěte

Chce-li se Vaše dítě zúčastnit výletu, dejte nám před každým výletem vědět!
SMS / mail - Jméno, věk, jméno výpravy
NABÍZÍME
 • VÝLETY
 • EXPEDICE
 • KURZY
 • KROUŽKY
SYMBOLIZUJE NÁS
 • DOBRODRUŽSTVÍ
 • PŘÍRODA
 • KAMARÁDI
 • CHARAKTER 
NAŠE HODNOTY
 • SVOBODA
 • RESPEKT
 • ZODPOVĚDNOST
 • SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
 • ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY
 • OBOUSTRANNÁ DOHODA
 • NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
 • DOBROVOLNOST A VOLBA