Naše dobrodružná parta cestuje a trénuje dovednosti přežití. 


Toužíš po dobrodružství?

Vyrážíme na jednodenní i vícedenní expedice, na kterých trénujeme dovednosti přežití. Naučíš se jak: vykřesat oheň, přežít v zimě, slanit ze skály, střílet z luku, sjíždět řeky na kánoích, a mnoho dalšího. Nejsme kroužek hračička zálesák, tyto dovednosti se učíme abychom mohli chránit svět. Přidej se k nám a reálně pomáhej!

 „Staneš se zkušeným cestovatelem“

Dozvíš se, jak hledat spoje v jízdních řádech, jak se orientovat na nádražích, jak se vyznat v mapě, ať už budeš putovat přírodou či městem. Osvojíš si všechny potřebné turistické i tábornické dovednosti, budeš se umět ochránit před deštěm a zimou, postavit si stan, rozdělat oheň a uvařit si na něm jídlo.

WIFI hotspot

máme neomezený internet

Geocaching

hledáme kešky

Mobil je dobrý nástroj

lze využít i jinak než na hry

Když budeš chtít, naučíš se i programovat

Jsme i IT vývojáři! Programujeme a vytváříme jednoduché 2D hry, učí se základy programování v programovacím jazyku GML a v Pythonu. Zkrátka Dobrodruzi dělají vše, co je baví, a především to, co může být užitečné k záchraně světa.

Karel

Karel

GameMaker je vývojové prostředí pro vytváření her, tento nástroj poskytuje snadno použitelný systém Drag & Drop, to znamená že mohou zapojit i ti nejmenší vývojáři. GML je vysokoúrovňový výkonný programovací jazyk, který je podobný C ++, je tedy kompatibilní pro výuku a pokročilé vývojáře. GameMaker poskytuje výkonné a poměrně snadno použitelné rozhraní pro spojování částí hry, jako jsou zvuky, animovaná grafika, a dokonce i editor místnosti, úrovně či scény.

Aleš

Petr Lízal - AG

Chceš se k nám přidat?

Stačí přijít na místo kde se sházíme, nebo ukaž rodičům tento web a oni tě mohou přihlásit. Jakmile budeme plánovat nějakou akci, najdeš ji v kalendáři.

Například lukostřelba probíhá téměř každé pondělí od 16.30 v parku Pod Plachtami.

Kde se scházíme

Vyber si kým se chceš stát.

Scout logo

ZNAK DOBRODRUŽNÝCH SKAUTŮ

Každý kdo chce vstoupit do naší organizace, se dobrovolně zavazuje že se bude řídit  denním příkazem a heslem, po té se stává DOBRODRUHEM; to je odvážný, dobrý a nápomocný člověk, který když je třeba ochrání a pomůže. V našem znaku se nachází štít, ten symbolizuje obranu, člověk který je strážcem dobra neboli dobrodruh.

Můžeš se stát i SKAUTEM, ten se navíc řídí skautským heslem, denním příkazem, zákonem. Lilie symbolizuje čistotu a kompas - ten ukazuje správný směr. Aby se Dobrodruh mohl stát Skautem, musí prokázat (nováčkovskými úkoly) že je hoden se tak nazývat a složit Skautský slib.

Dobrodružní Skauti kráčí ve šlépějích dvou mužů <

Ernest Thompson Seton
Robert Baden-Powell

HESLO

Na čest Dobrodruha je možno se spolehnout.

Heslo skautů
Buď připraven/a!

DENNÍ PŘÍKAZ (smlouva)

Dobrodruh má povinnost být prospěšný a pomáhat jiným.

Denní příkaz skautů
Vykonat alespoň jeden dobrý skutek.

ZÁKON

Zákon jsou „zásady“ Skautských Dobrodruhů, k jeho dodržování ve svém životě se dobrovolně zavazují.

 • Dobrodružný skaut je prospěšný a pomáhat jiným.
 • Dobrodružný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 • Dobrodružný skaut je přítelem všech lidí dobré vůle.
 • Dobrodružný skaut je hospodárný a šetrný.
 • Dobrodružný skaut je zdvořilí, pravdomluvný a čestný.
 • Dobrodružný skaut je loajální svému přesvědčení.
 • Dobrodružný skaut naslouchá druhým.
 • Dobrodružný skaut je veselé mysli za každých okolností.
 • Dobrodružný skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
 • Dobrodružný skaut zastává svobodu, je zodpovědný, respektuje druhé.
 • Dobrodružný skaut mluví nenásilnou, efektivní, respektující formou.
 • Dobrodružný skaut neustále usiluje o svůj všestranný rozvoj.

Tři principy

1

Povinnost vůči sobě

Tuto povinnost lze vysvětlit tak, že máš na sobě pracovat, učit se dovednosti a znalosti.
2

Povinnost vůči ostatním

Je to povinnost být užitečný lidem, všem tvorům na planetě, zkrátka celému světu.
3

Povinnost k vyšším hodnotám

Kamarádství, úcta, dobré zásady, a mnoho dalšího, jsou důležitější než mít peníze a majetek.
NABÍZÍME
 • VÝLETY
 • EXPEDICE
 • KURZY
 • KROUŽKY
SYMBOLIZUJE NÁS
 • DOBRODRUŽSTVÍ
 • PŘÍRODA
 • KAMARÁDI
 • CHARAKTER 
NAŠE HODNOTY
 • SVOBODA
 • RESPEKT
 • ZODPOVĚDNOST
 • SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
 • ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY
 • OBOUSTRANNÁ DOHODA
 • NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
 • DOBROVOLNOST A VOLBA