Provázíme mladé dobrodruhy na cestách za poznáním

  Hledáme průvodce

POŽADUJEME

 • Zkušenost s dětmi
 • Respektující přístup k dětem
 • Dobré znalosti z knihy: Respektovat a být respektován
 • Dobrou psychickou, fyzickou a zdravotní kondici pro práci venku za každého počasí
 • Schopnost umět si poradit s nečekanými situacemi
 • Spolehlivost, zodpovědnost, dochvilnost, tvořivost
 • Zájem na dalším sebevzdělávání
 • Vyžadujeme soulad s kodexem jednání

KODEX JEDNÁNÍ DOSPĚLÝCH

 • Dospělý průvodce se k dětem chová přátelsky, navazuje s nimi jen přiměřené vztahy a ke všem má rovný přístup.
 • Dospělý průvodce si je vědom/a významu své autority při výchově a nezneužívá ji.
 • Dospělý průvodce nezraňuje děti slovy ani činy a nedovolí to ani jiným.
 • Dospělý průvodce fyzický kontakt k dětem udržuje přiměřený, všímá si jejich reakce na kontakt a reflektuje jejich potřeby.
 • Dospělý průvodce chrání a respektuje soukromí dětí, jejich osobními věcmi nakládá s náležitou péčí.
 • Dospělý průvodce programy pro děti připravuje i realizuje s ohledem na psychickou i fyzickou bezpečnost účastníků.
 • Dospělý průvodce vytváří důvěryhodnou a bezpečnou atmosféru, jejíž součástí jsou dobré vztahy a vzájemný respekt všech členů a členek organizace.
 • Dospělý průvodce vede děti k tomu, aby sami dokázali nastavovat hranice vlastního pocitu bezpečí.
 • Dospělý průvodce je připraven dětem poskytnout pomoc a podporu v nesnázích.
 • Dospělý průvodce vychovává děti pomocí respektující výchovné metody a ztotožňuje se s posláním a principy naší organizace.
 • Dospělý průvodce si uvědomuje, že svým chováním reprezentuje celou organizaci, a snaží se zachovávat její dobré jméno.
 • Dospělý průvodce je pozorný/á vůči rizikovému chování jiných dospělých v jednotce. Je aktivní v podávání otevřené, konstruktivní a zároveň nenásilné zpětné vazby k chování ostatních dospělých. Stejně tak je otevřený/á zpětné vazbě od ostatních na své vlastní chování.
 • Dospělý průvodce si na sebe bere jen to, co zvládne, aby zachoval bezpečnost svou i dětí. Vnímá odpočinek jako relevantní nástroj proti osobnímu vyhoření a umí odpočívat.
 • Dospělý průvodce si v případě potřeby umí říct o pomoc, aby zachoval/a bezpečí dětí i své vlastní. Uvědomuje si, že na řešení náročných situací nemusí být sám/sama.
 • Dospělý průvodce se vzdělává v oblasti výchovy a psychického bezpečí dětí, je ochotný měnit svoje názory.

NABÍZÍME

 •  tvořivou týmovou práci
 • prostor pro osobní rozvoj a kreativitu
 • finanční ohodnocení
 • pracovní prostředí v přírodě
NABÍZÍME
 • VÝLETY
 • EXPEDICE
 • KURZY
 • KROUŽKY
SYMBOLIZUJE NÁS
 • DOBRODRUŽSTVÍ
 • PŘÍRODA
 • KAMARÁDI
 • CHARAKTER 
NAŠE HODNOTY
 • SVOBODA
 • RESPEKT
 • ZODPOVĚDNOST
 • SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
 • ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY
 • OBOUSTRANNÁ DOHODA
 • NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
 • DOBROVOLNOST A VOLBA