ZÁŽITKY NEJDOU VYTISKNOUT NA PAPÍR

Časová osa

19.9 2020

Praha

Křížem krážem – vlakem 900 km za 24 hodin


„Zúčastnili jsme se závodu Křížem krážem republikou, soutěžilo se o nejvíce ujetých kilometrů vlakem za 24 hodin.“

29.8 2020

Lodí z Tišnova do Priglu


„Nafuněli jsme lodě a už pršelo..“

„Prigl je olej“

8.8 2020

Praha

Lodí z Blanska do Bílovic„Emmo víš že nemáš pud sebezáchovy?“
...
20 km lodní trsy

7.6 2020

Praha

Na víkend v Adamově


„Pozor na brouky, je tu CHKO!“ „Jaké kakao?“

„Vysvětlujeme si vrstevnice na mapě. „Těhotná žena má hodně vrstevnic že?“

7.3 2020

Praha

Prošli jsme okolí Moravských Bránic„Bezpečnost na prvním místě.“

21.9 2019

Praha

Den s lesy

Město Brno pořádalo akci “Den s lesy”, vydali jsme se tam a viděli jsme řezbářské techniky, těžební techniku, sokolníka, a nakonec jsme s údivem koukali na fyzikální divadlo UDiF. Po té jsme vyrazili lesem k Brněnské přehradě. Používali jsme pouze instinkt, kompas, a mapu v měřítku 1 : 1 000 000, no takže jsme si zkratkou zašli o 4 km, celou trasu si můžete prohlédnout zde – cca 14 km.

Mnoho a mnoho dalších výletů..

..ty už se na tuto stránku nevlezou.

NABÍZÍME
 • VÝLETY
 • EXPEDICE
 • KURZY
 • KROUŽKY
SYMBOLIZUJE NÁS
 • DOBRODRUŽSTVÍ
 • PŘÍRODA
 • KAMARÁDI
 • CHARAKTER 
NAŠE HODNOTY
 • SVOBODA
 • RESPEKT
 • ZODPOVĚDNOST
 • SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
 • ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY
 • OBOUSTRANNÁ DOHODA
 • NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
 • DOBROVOLNOST A VOLBA