Kalendář akcí

Každé dobrodružství začíná rozhodnutím

Zobrazují se zde kroužky, kurzy, výlety.

Výlet se uskuteční v plánovaném termínu jen v případě, že se naplní požadovaná kapacita, ta je uvedena v pozvánce.
Pokud tři dny před konáním akce nebude přihlášen alespoň minimální počet účastníků, určíme náhradní termín.
Nastane-li nějaká změna, projeví se ihned v tomto kalendáři a již přihlášené účastníky budeme informovat.